Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:9 – so long, see you

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
sad eyes in a room
like a campfire
burning leaves
staring at the yellow smoke
just before like she
in the sunrise
disappear

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

so long, see you

when she left

me still holding on

to her ring finger

 

I closed the door

stare at it

a bleeding

scar

I tried to stop the bleeding

took a deep breath

hold back the hot tears

avoid the guy next door ridiculous smile

 

sad eyes in a room

like a campfire

burning leaves

staring at the yellow smoke

just before like she

in the sunrise

disappear 

_____

 

tạm biệt, tạm biệt…

khi nàng bỏ đi

bàn tay tôi vẫn còn nắm chặt ngón tay

đeo nhẫn của nàng

 

tôi đóng cửa lại

nhìn nó

một vết thương

chảy máu

khi tôi cố gắng cầm máu

hít thở sâu

giữ lại những nước mắt nóng

và nụ cười nham nhở của tay hàng xóm

 

căn phòng đôi mắt buồn

như đống lửa trại ngày ta đốt lá

cháy

và ngồi xem khói màu vàng

trước khi nàng

bị bình minh làm

biến mất…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s