Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no.15:10 – the poem conversing with the wind

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem conversing with the wind, the entire night

after noting another line, the wind retreated

shook its head

inducing fear in poetry

like the shaking of a branch in the trees at night

 

couldn’t stand still like a tree, the wind

ran for the forest

its stretching shadows

far fading

into the distance

 

But what did the poem say to the tree?

or merely the chatter of leaves

falling out with Death

 

a leaf

a modesty cover

falls off when she sleeps

it’s about the mist

a tongue licking 

fantasy

dry cough

both by the smoke choking

 

no one knew 

what the leaf meant

what the wind wanted to say

it couldn’t possibly also be

responsible for the screams

nor the anger

 

it could be 

a form of punishment

the poem

must bear

because 

it did not care

poetry is despicable, caring not for her.

_____

 

bài thơ nói chuyện với cơn gió, suốt cả đêm

vừa viết thêm một dòng, gió lùi lại

nó lắc đầu

làm bài thơ sợ hãi

như cái cây lúc lắc trong đêm

 

không đứng im như cây, cơn gió

bỏ chạy vào rừng

làm cái bóng

mờ

xa

 

nhưng bài thơ nói gì với cái cây?

hay chỉ những câu chuyện chiếc lá

rơi ra cái chết

 

cái lá

che lại một thứ tế nhị

chỉ rơi ra khi nàng ngủ

câu chuyện của sương mù

cái lưỡi liếm vào

giấc mơ

tiếng ho khan

cả hai cùng sặc khói…

 

không ai biết

chiếc lá chỉ nói

những lời của gió

nó không thể bao gồm

tiếng hét

hay cơn thịnh nộ

 

nó có thể là

hình phạt

mà bài thơ

phải hứng chịu

vì đã lỡ

không yêu…

thơ ác quá, không thương em…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s