Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no.15:14 – I know that tomorrow after I lay down

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
Now is when
why are you constantly
contemplating death?
why are you still full of hatred
why are you still fighting
with even the autumn thorns
so pointy and sharp?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I know that tomorrow after I lay down my life

you will place a rose on my grave

 

um, why don’t you concentrate 

on what you’ve achieved

and what you’re doing right now

you’ve confiscated so many books

mine and so many other people

you may as well lecture us about Mai Thảo

and Võ Phiến

Cung Tích Biền Phan Nhật Nam

Duyên Anh Du Tử Lê

Or do you want everyone to line up

in the glaring sun like Bùi Chát?

 

I’ve died because of you

now you’re by my grave, sad

 

Has it ever occurred to you that

you’ve taken my wedding ring with God

yet enthusiastically you give me 

a few wilted roses  

during my wedding feast?

 

Has it ever occurred to you that

I don’t want to die

nor do I want to sit and watch you die

 

even when we’re no longer afraid

and knows of forgiveness

no one can take our victory 

away like that

 

Now is when

why are you constantly 

contemplating death?

why are you still full of hatred

why are you still fighting

with even the autumn thorns

so pointy and sharp?

_____

 

tôi biết rằng, ngày mai, sau khi tôi nằm xuống

bạn sẽ đặt hoa hồng trên mộ của tôi

 

ồ, làm sao bạn không nghĩ

về những gì bạn đã

và đang làm bây giờ

bạn tịch thu bao nhiêu là sách

của tôi và bao nhiêu người khác

sao bạn không hội thảo luôn về mai thảo

và võ phiến

cung tích biền phan nhật nam

duyên anh du tử lê

hay bạn bắt mọi người phải xếp hàng

nắng chang chang như bùi chát?

 

chính bạn lôi tôi vào chỗ chết

giờ bạn ngồi bên ngôi mộ, đau buồn

 

bạn có nghĩ

bạn đã lấy của tôi chiếc nhẫn cưới của Chúa

và nồng nhiệt tặng lại mấy cái hoa hồng

héo rũ

trong tiệc cưới của tôi?

 

bạn có nghĩ

tôi không bao giờ muốn chết

cũng không muốn ngồi xem bạn chết

 

kể từ khi chúng ta không còn biết sợ

nhưng biết tha thứ

không ai có thể giành chiến thắng

theo cách như vậy

 

bây giờ là bao giờ

sao bạn cứ chờ

chơi trò cái chết?

sao bạn vẫn còn hận thù

sao bạn vẫn cứ chiến đấu

với cả mấy cái gai

nhọn buốt của mùa thu?

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s