Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:18 – What can poetry do

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
the nation
attentively listening to poetry like it would the rain
this very night
it rains
almost like poetry
the whole thing is almost like
a falling teardrop
our Mothers breaking

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

What can poetry do

When has happiness deserted us? 

we have nothing

nothing at all

precious

nothing at all

nothing at all

but

starving

children.

 

why do we need poetry 

as though it 

constantly depends on

the chatter of birds

and sunlight

 

How may sunlight

aid us in our plight

abandoning

the poems we’ve 

composed?

 

in every heavenly gate

a door

destroyed via

the ire, of a poem

 

Then why do we need poetry?

 

When a crack appears

a mindless darkness

we note the prettiest words

aspirations

but such evil

not the fight of two

siblings

 

Then what is the reason for poetry?

 

it may attract the attention of passerby 

a chance for them to hear our story?

or the land of the wind

depends on poetry for a breath to help us fly

escape from hell?

 

Then why 

Do we actually need poetry?

 

or do we just need a driver

also a good telephone operator

not for call girls

but to call upon 

the poets

vague requests

and drinks

 

the nation

attentively listening to poetry like it would the rain

this very night

it rains

almost like poetry

the whole thing is almost like

a falling teardrop

our Mothers breaking

 

almost

drifting clouds

almost

like

a breeze in yearning

almost

forgotten

almost as

though

the poem is glowing red ember still

Remember that time?

_____

 

thơ làm được gì

khi hạnh phúc bỏ ra đi?

chúng ta cứ không có gì

không có gì quý

giá

không có gì

không có gì

cả. chỉ có

trẻ em đói

lả…

 

tại sao chúng ta cần thơ

như nó

luôn luôn cần nghe

tiếng chim

và nắng

 

nắng

bằng cách nào nó giúp chúng ta

từ bỏ

những bài thơ

mà chúng ta đã viết?

 

rằng trong mỗi cánh cổng của thiên đường

có một cánh cổng

bị bài thơ

nổi điên đập vỡ

 

vậy tại sao chúng ta cần thơ?

 

khi một vết nứt xuất hiện

một bóng tối ngu ngốc

chúng ta cùng nhau viết xuống những chữ đẹp nhất

và mơ hồ

nhưng tàn ác

đó không phải cuộc chiến

của hai người anh em

 

vậy thơ để làm gì?

 

nó có thể làm người qua đường dừng lại

để nghe chuyện chúng ta?

hay vùng đất của gió

có nhờ thơ để thổi chúng ta bay

ra khỏi địa ngục?

 

vậy tại sao

chúng ta lại cần thơ?

 

hay bây giờ chúng ta chỉ cần anh chàng lái xe

kiêm nghề gọi điện thoại

không phải gái gọi

mà là rủ những nhà thơ

khi có yêu cầu

lơ mơ

và nhậu

 

đất nước

đang lắng nghe thơ như lắng nghe mưa

đêm nay

mưa

gần như là thơ

điều này gần như

giọt nước mắt rơi

và Mẹ bị vỡ

 

gần như

mây bay

gần như

gió nhớ

gần như

quên

gần như là

bài thơ còn đỏ lửa

lần nào, nhớ không?

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s