Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:17 – Poetry can make you uncomfortable.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
Poetry can make you uncomfortable.
it doesn’t caress you
nor is it sex

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry can make you uncomfortable.

it doesn’t caress you 

nor is it sex

 

poetry pass through you via the vernacular

often difficult to swallow

often people think poetry likes to cause a stir

enjoys the rise and fall(the drama)

 

poetry cares not for such 

poetry articulate everything very cleary

E.g. in the morning

I’m hungry

I’m in pain

I’ve received a thrashing.

 

when poetry cause a stir

don’t be jealous

poetry connects us with the world

poetry write, we read, as for the remainder

pathetic or should just disappear

 

poetry write, we read, as for the remainder

pathetic or should just disappear

poetry write, we read, as for the remainder

pathetic or should just disappear

 

in little boys

there’s no sighing or regret

poetry is not reserved for the fortunate

age

 

poetry is not

a beauty spot

on the smiley face of boy

 

it shifts

often ever returning

through the vernacular

 

it does not caress 

your body

it riddle you with bullets

never easing 

on the romance.

_____

 

thơ có thể làm bạn khó chịu…

vì thơ không vuốt ve

cũng không phải sex

 

thơ xuyên qua bạn bằng ngôn ngữ

nhiều lúc khó nghe

nhiều người nghĩ thơ uốn éo

thích bổng trầm

 

nhưng thơ không cần

thơ phát âm

mọi thứ rất rõ ràng

ví như: buổi sáng

tôi đói

tôi đau

tôi bị đánh…

 

khi thơ chạm vào

bạn đừng ghen tị

thơ nối chúng ta với thế giới

thơ viết, chúng ta đọc, và những thứ còn lại

thảm hại hay phải biến mất

 

thơ viết, chúng ta đọc, và những thứ còn lại

thảm hại hay phải biến mất

thơ viết, chúng ta đọc, và những thứ còn lại

thảm hại hay phải biến mất

 

ngay cả những cậu bé

cũng không thở dài hay hối tiếc

thơ không phải dành cho các lứa tuổi

may rủi

 

thơ không phải

các nốt tàn nhang trên gương mặt

khi cậu bé cười

 

nó di chuyển

nhiều khi quằn quại

thông qua ngôn ngữ

 

nó không vuốt ve

cơ thể bạn

nó nã đạn

dù không ngừng

lãng mạn…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s