Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:24 – Poetry constantly pretending.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
all this pretending has indeed
choked us(to death)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry constantly pretending.

 

the mist

constantly pretending to protect the clouds

 

birds

constantly pretending to protect a pair of tired arms

 

a few dollar and cent

constantly pretending to protect a ship that has sailed

 

and the smoke

constantly pretending to protect its shadow?

 

all this pretending has indeed

choked us(to death)

 

hence when poetry is pretending

its lips

has fallen lost somewhere

at midnight.

_____

Thơ hay giả vờ.

 

sương mù

hay giả vờ để bảo vệ một đám mây

 

những con chim

hay giả vờ để bảo vệ hai cánh tay đã mỏi

 

vài đồng xu

hay giả vờ bảo vệ vé một chuyến tàu mất hút

 

và đám khói

hay giả vờ bảo vệ cái bóng của nó?

 

chắc chắn những sự giả vờ

đã làm chúng ta ngộp thở

 

vì vậy khi thơ giả vờ

đôi môi của thơ

đã rơi đâu mất

lúc nửa đêm…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s