Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:1 – in a kingdom twisted like a spring

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
trials
under the jurisdiction of the emperor
every deliberation of judgement
by the emperor was treated as a joke
pulled out from his pocket
read aloud under a minute

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

in a kingdom twisted like a spring

trials 

under the jurisdiction of the emperor

every deliberation of judgement

by the emperor was treated like a joke

pulled out from his pocket

read aloud under a minute

 

once, the emperor ordered a hanging

some dude stole some land

the emperor was the witness

saw to the veracity of enforcing

the law

 

the fiddling executioners failed to implement their order

the thief was too tall

shame

the ridiculously high price that was to be paid

the guards set so low

 

the emperor watching annoyed, snapped:

such a small job

and none of you can do it. You, go into town

find me

a short guy 

to 

hang by

the neck!

_____

 

ở vương quốc hình cong queo như lò

xo. Việc xử án thuộc thẩm

quyền nhà

vua. Mỗi bản án, vua xét

xử như đùa, vì

móc trong túi ra đọc chừng một

phút

 

một lần, vua xử treo cổ

một tên cướp đất

đích thân nhà vua chứng

kiến sự thực

thi pháp luật

 

đội thi hành án loay hoay không thực hiện

được vì tên cướp cao quá

khổ

mà giá treo cổ

bọn lính làm quá thấp

 

thấy thế, vua hét từ tít tắp:

có chuyện cỏn

con mà không làm nổi. Bay đâu, ra ngoài phố

tìm lấy

một thằng lùn mà treo

cổ

lên!

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s