Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:2 – the government official breathless

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
ran all the way home, slamming the door shut
exclaimed to his citizen wife:
“Babe, you should pack. I, well
won the lottery.”

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the government official breathless 

ran all the way home, slamming the door shut

exclaimed to his citizen wife:

“Babe, you should pack. I, well

won the lottery.”

 

the wife replied

in excitement: “No way?

wow,

wonderful. I’m

so happy.

Should I 

pack for the beach

or a trek in the mountains

dear?”

 

the husband curt:

“I don’t care.

All I want is 

you

gone

from

here.”

_____

 

chàng chính phủ chạy hộc

tốc về nhà, đóng sầm cửa và hét lên với

nhân dân vợ:

“Em ơi, đóng gói đồ đạc đi thôi. Anh mới trúng xổ

số.”

 

người vợ thốt

lên: “Ồ vậy à?

Tuyệt

quá. Em thật là

sung sướng.

Em sẽ chuẩn

bị đồ

đạc đi biển hay lên núi hả

anh?”

 

ông chồng nói:

“Anh chẳng cần biết.

Chỉ cần em

cuốn

xéo

khỏi

đây.”

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s