Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | I have returned to the old mountain (25)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
November
the grasshoppers upon the tumulus of green grass
perched watching
the red Sun
anticipated the storm at the end of the horizon

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I have returned to the old mountain

by the fall the rice stubble soften

scented in rich consumable damp clay

in the light misty rain

winter barely 

the barefoot three-year-old

ran for the road as though

he was flying

heading for the sky

 

I have returned to the old mountain

my mother counting every coin

my father’s back an erect boulder

by Yên river by the endless breeze 

like white gems the Katuk berries

dressed the terracotta courtyard

as the mist wets

the first dawnlight

 

November

the grasshoppers upon the tumulus of green grass 

perched watching

the red Sun

in anticipation, the storm at the end of the horizon

_____

 

Tôi về núi cũ

mùa thu đã mềm trong gốc rạ

mùi bùn thơm ngậy như có thể ăn được

mưa phùn

chớm đông

đứa cháu ba tuổi chân trần

chạy như bay ra ngõ

chạy như bay

vào trời

 

Tôi về núi cũ

mẹ đang ngồi đếm tiền lẻ

lưng bố như đá dựng

gió thổi lồng lộng bên bờ sông Yên

những trái rau ngót trắng như ngọc

treo bên sân gạch hồng

và sương mù

ướt đẫm nắng mai

 

Bây giờ là tháng 11

những con cào cào đứng trên mộ cỏ xanh

nhìn mặt trời

đỏ ối

nghe bão cuối trời

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s