Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:7 – the Sun dies when it’s old

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
in all these balls of gas called stars
the corpse of these Gods – or – lost – children
flowers in the dark
in blooming sin
naturally more stupid
than cows

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the Sun dies when it’s old

shedding rays of light

like a cow’s tears

as it ascends  

a hill in freedom

 

cows lifting their heads to the stars

seeing stars as schools of fish

swimming

splattered across the sky

wetting the Gods

the Gods’ wet footprints all over the place

like that of children

 

in long yawns,

the cows lost somewhere

hell?

heaven?

it was undecided

 

but they’re aware

that their tears are stuck solid

in all these balls of gas called stars

the corpse of these Gods – or – lost – children

flowers in the dark

in blooming sin

naturally more stupid

than cows

_____

 

khi mặt trời già đi và chết

nó làm rơi những giọt ánh sáng

như nước mắt của những con bò

đang đi lên

ngọn đồi tự do

 

những con bò nhìn lên các vì sao

chúng nghĩ rằng đó là những con cá

đang bơi

nó làm tung tóe cả bầu trời

và các vị thần bị ướt

dấu chân của các Ngài

chạy tung tăng khắp nơi như những đứa trẻ

 

với một cái ngáp dài

những con bò bị lạc vào một nơi nào

địa ngục?

thiên đường?

chưa biết

 

nhưng chúng biết

nước mắt của chúng vẫn bị mắc kẹt

trong những vầng dương chết tiệt

xác của các Ngài – hay – đứa – trẻ – lạc – đường

hoa trong bóng tối

nở ra toàn tội lỗi

tự nhiên và ngu muội

hơn cả những con bò

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s