Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:8 – late at night

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
***
some
the cause of bloodshed of a million people
Where were they hiding?
while everyone has moved on
into the next life

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

late at night

the whining drunks sitting on the pavements gone

home(in their beds)

left behind are the long sighs of the people

and the ridiculous 

laughter of sewer rats.

 

+

 

palms faced up

palms faced down

 

palms folding into a fist

to fanning out

 

to one day

aged

bullshit

about

dying

 

+

 

some

the cause of bloodshed of a million people

Where were they hiding?

while everyone has moved on

into the next life

 

poetry

like a chicken

continued to at them cluck 

ác(evil)

ác(evil).

_____

 

đêm đã muộn

tất cả những người ngồi uống rượu than khóc ở vỉa hè

đã về nhà

những gì còn lại chỉ là tiếng thở dài của người dân

và tiếng cười đang bò ra của mấy con chuột

cống…

 

+

 

ngửa bàn tay

rồi sấp lại

 

nắm bàn tay

rồi xoè ra

 

cho đến một ngày

già

ba hoa

bệnh

chết

 

+

 

nhưng có người

làm cả triệu người đổ máu

không ai biết họ trốn ở đâu?

khi mọi người đã đầu

thai kiếp khác

 

thơ

như con gà mái

phải tiếp tục quang quác cho họ

ác

ác…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s