Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:12 – everything that’s light disappears

immediately
her world fades
in hints of purple

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

everything that’s light disappears

searching for it she asked

“Who’s there?” echoing

 

both of her hands are above her head

like the people recently disappeared into the darkness

 

immediately

her world fades

in hints of purple

 

we kept thinking from one heart to another

hence we kept searching

now she’s asking suddenly

“What are we going to do?”

so we don’t have to hold our hands up above our head

surrendering talks first 

first to then go, where

 

all we can do is keep our heads low

meek

_____

 

mọi thứ nhẹ nhàng biến mất

nàng đi tìm

và câu hỏi “Ai đó?”, vang lên

 

nàng đã giơ cả hai tay lên đầu

như gần đây người ta hay biến vào bóng tối

 

ngay lập tức

thế giới của nàng trở nên mờ

nó có màu hơi tím

 

chúng ta cứ nghĩ từ trái tim sẽ đến trái tim

nên mải miết đi tìm

để bây giờ nàng hỏi bất ngờ

“chúng ta sẽ làm gì?”

để không còn giơ hai tay lên đầu

đầu hàng mà cứ nói lên hàng đầu

hàng đầu rồi biết đi đâu…

 

chúng ta chỉ cúi đầu

bẽn lẽn …

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s