Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:13 – they arrived smelling like burnt meat

they came again
again smelling
like burnt meat
the smell of those
who
burn flesh

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

they arrived

smelling

like burnt meat

 

darkness

like the past

our mother’s returning footsteps

on a path

damp grassy

 

seems like now via every window

there’s mouth

wide open

bright red

 

they came again

again smelling 

like burnt meat

the smell of those

who 

burn flesh

_____

 

chúng đến

có mùi

thịt nướng

 

bóng tối

như ngày xưa

bước chân Mẹ trở về nhà

trên con đường

cỏ ướt

 

hình như bên cửa sổ của mỗi căn nhà bây giờ

có một cái miệng

há to

và đỏ

 

chúng lại đến

vẫn có mùi

thịt nướng

mùi

của kẻ đi nướng

thịt

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s