Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:3 – a mosquito bite on an enchanted night

the mountain
quivering
like church bells
in a chill breeze
on a distant display
at a cheap fete
on sale the white resound of bells

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

4 poems with something scintillating

like a bite mark

 

a mosquito bite on an enchanted night

the sheen 

of its wings

flutters, shimmering eyes

 

the mountain

quivering

like church bells

in a chill breeze

on a distant display 

at a cheap fete

on sale the white resound of bells

 

gosh

the poem

the (bright)light 

in a winter coat

_____

 

4 bài thơ, có cái gì long lanh

như vết đốt

 

của con muỗi trong đêm kỳ diệu

màu sắc của hai cánh

vẫy, đôi mắt lấp lánh

 

núi

rung chuông

như nhà thờ

gió lạnh

trên gian hàng phía xa

hội chợ giá rẻ

bán những tiếng chuông màu trắng

 

ôi

bài thơ

ánh sáng trong chiếc áo lạnh

mùa đông

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 20:3 – a mosquito bite on an enchanted night”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s