Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:5 – at the roots of the magnolia

a poem, a single bloom
it attentively
stares at a wall
pee strewed the cool hues of rocks

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

at the roots of the magnolia

 

a poem, a single bloom

it attentively 

stares at a wall

pee strewed the cool hues of rocks

 

seems like

for the first time

it has

an imagination

 

hence

it entertains itself

each time you passed by

 

you laughed

at its wagging tail

until you remember a lecture about a dog

barking on TV

even after the loss of electricity

drives one mad, silly

_____

nằm dưới gốc cây ngọc lan

 

bài thơ, một đoá hoa đơn độc

nó chăm chú

nhìn vào bức tường

bãi nước đái rêu xanh màu đá

 

hình như nó

lần đầu tiên

biết

tưởng tượng

 

vì vậy

nó tự sướng

mỗi khi bạn bước qua

 

bạn cười

khi thấy cái đuôi ve vẩy của nó

cho đến lúc nhớ lại

bài giảng về một con chó

vẫn sủa trên tivi

khi cúp điện

nóng muốn điên

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s