Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | we’ve been waiting for their announcement (220)

poems that aren’t black or white colour skin
rich or poor
wage or subsidies
skinny or fat

it’s a knife used
to pry open
our mouths for a yawn

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

we’ve been waiting for their announcement

the result of the election

you refused lunch dear, even after I begged 

perhaps you want to discard those prayers for happiness

the dreams on an empty stomach unreachable

 

we’ve all stuck our tongues out

but couldn’t imagine the saltiness of the sea nor blood

 

we dreamed of a sky

though in the end there’s nothing but resounding darkness

 

we’ve only one life

and we’ve achieved nothing

 

the discarded votes of a nation

like poems

in the night appeared from the cracks

in the four 

walls

 

poems that aren’t black or white colour skin

rich or poor

wage or subsidies

skinny or fat

 

it’s a knife used 

to pry open

our mouths for a yawn

_____

 

chúng ta đã ngồi chờ 

người ta thông báo kết quả một cuộc bầu cử

em từ chối ăn trưa dù anh đã van nài 

có lẽ em muốn quên lời nguyện cầu hạnh phúc 

những giấc mơ bụng đói quá tầm tay 

 

chúng ta đã cùng nhau lè lưỡi 

nhưng không thể nào biết được vị mặn của đại dương hay máu 

 

chúng ta hy vọng có bầu trời 

nhưng cuối cùng là một màu đen thăm thẳm

 

chúng ta chỉ có một cuộc đời

và chúng ta đã không làm được điều gì cả

 

những lá phiếu bị vứt bỏ của một đất nước

như những bài thơ 

nửa đêm thấm ra từ các vết nứt

quanh bốn bức 

tường 

 

những bài thơ không da đen hay da trắng 

nghèo hay giàu 

ăn lương hay trợ cấp 

ốm hay mập 

 

nó là con dao chúng ta dùng cạy miệng của mình

để mở ra và ngáp

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s