Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:14 – upon a trip to paradise

from within my swaying body
gosh couldn’t let it go
sorry but I can’t anymore
the young woman turned around in a blur
emailing me the poem she just wrote for me
with the speed of a snail
not sure if I can tell
the drifting
paradise
socialism

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

upon a trip to paradise

everyone is packed into a carriage

overcrowded but continued to yearn

another trip

 

a bald guy 

eager seemingly educated

in the end

wrongfully chastised

 

the guy with full a head of hair

spoke as though crying there

about a prisoner

 

a young woman next to me

slender but catty

like darkness

quickly taps down a poem for the person just

captured

 

in the sunlight

through the window

pouring down the length of the floor

I discovered  

public transport was slower than walking

that’s the sad thing

 

from within my swaying boding

gosh couldn’t let it go

sorry but I can’t anymore

the young woman turned around in a blur

emailing me the poem she just wrote for me

with the speed of a snail

not sure if I can tell

the drifting

paradise

socialism

_____

 

bên trong chuyến tàu lên thiên đường…

mọi người bị dồn lên toa

chen chúc và vẫn mong

đi chuyến khác

 

một ông đầu hói trọc

hóng hớt với vẻ hiểu biết

cuối cùng

bị mắng oan

 

một ông còn tóc

nói như khóc

về một người vừa bị bắt

 

cô gái bên cạnh tôi

mảnh mai nhưng nham hiểm

như bóng tối

nhanh chóng gõ bài thơ cho người mới vừa

bị bắt

 

trong ánh sáng mặt trời

xiên qua cửa sổ

đổ dọc trên sàn

tôi phát hiện rằng đi tàu

chậm hơn đi bộ

vậy mới khổ

 

từ cơ thể đang lắc lư của tôi

mãi mà không rơi

xin lỗi chịu hổng nổi

cô gái ấy quay lại như bóng mờ

và gửi email bài thơ mới viết cho tôi

với tốc độ của một con ốc sên

lãng quên

lênh đênh

thiên đường

xã nghĩa…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s