Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | DUST (16)

Blinding dust everywhere
dust creeping into everything
no one could escape the clingy dust
no matter how clean it seeps in
an indescribable filth

Dust in our mouth, as soon as we open it
Dust in our eyes, it was impossible to see
Dust plugging our ears completely, soundless deaf
Dust clogging both nostrils impossible to breathe
Dust shattering instruments breaking the fingers of musicians
Dust the cause of swelling eyes, bleeding, chaffing those who want to safeguard justice
Dust covered everything in this country

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

DUST

 

 

Dust like the things

behind senseless dust more senseless than

the things filthier than dust

 

I recalled once two people challenging each other’s brilliance

after the challenge

the one face down armed with a fist full of dust

threw it at the winner

awkwardly got up attacked again the guy holding his face on the sly

 

Now that’s one person

cowardly using such vile tactics to win

in a transparent fight to find out who’s more talented an eye for an eye

even when harm comes to those cleary better, he’s still

weak and petty

 

Blinding dust everywhere

dust creeping into everything

no one could escape the clingy dust

no matter how clean it seeps in

an indescribable filth

 

Dust in our mouth, as soon as we open it

Dust in our eyes, it was impossible to see

Dust plugging our ears completely, soundless deaf

Dust clogging both nostrils impossible to breathe

Dust shattering instruments breaking the fingers of musicians

Dust the cause of swelling eyes, bleeding, chaffing those who want to safeguard justice

Dust covered everything in this country

 

There’s only one place

dust could never touch

could never be polluted, call

conscience

____

 

BỤI 

 

 

Bụi thì bẩn nhưng những thứ

đàng sau đám bụi vô lý hơn vô lý

là những thứ còn bẩn hơn bụi

 

Chợt nhớ câu chuyện kể về hai kẻ so tài

khi trận đánh đến hồi kết thúc

kẻ nằm sấp vốc nắm bụi 

ném vào mặt người chiến thắng rồi

gượng dậy tha hồ đánh lén khi người kia còn đang ôm mặt

 

Nhưng đó chỉ mới là một kẻ

hèn dùng mạt kế để đoạt lấy phần thắng

trong trận so tài minh bạch một chọi một

dù hại được người hơn mình hắn vẫn

yếu và hèn 

 

Bụi mù mịt bụi khắp nơi

bụi chui tọt vào tất cả

không ai mà không bị bụi bám vào

dù cố giữ mình thật sạch bụi vẫn len vào

bẩn không tả nỗi

 

Bụi đầy mồm không mở miệng ra được

Bụi đầy mắt không thấy được gì

Bụi nhét kín hai tai không còn nghe được âm thanh nào nữa

Bụi bít hết hai lổ mũi rồi không thể thở

Bụi làm vỡ những chiếc đàn và gãy tay người chơi nhạc

Bụi làm sưng mắt, chảy máu, trầy trụa người đòi và bảo vệ công lý

Bụi che phủ hết mọi thứ đang ở trong đất nước này

 

Ai muốn sống hãy mang mặt nạ do họ cung cấp và ăn những thứ họ đưa

Ai muốn thấy phải đeo kiếng do họ sản xuất 

Ai muốn nghe thì chỉ duy nhất nghe được một giọng họ nói

 

Chỉ còn có một nơi độc nhất

tuyệt đối không thể nào dính bụi được

không thể bị làm bẩn được chỗ đó gọi

lương tri

 

12.11.2015

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s