Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:16 – all of a sudden you sang in the middle of reciting

we’ve lived past the age of miracles
we’ve grown old
like the lyric, you’re whispering:
we’re like poems
surpassing the vulgar laughter
the odd emails from strangers
on our backs the exhausting whippings

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

all of a sudden you sang in the middle of reciting a poem

none of us could keep up

your voice

like a dream

 

we may have drifted across an Eden

turned toward dusk

when we should have 

dawned

 

the birds returned

an accented impression in your poem

accenting the romance, but

it seems you’re tired of it

So are the birds?

 

but when you sing

you became the song

hair flowing down your jawline damp with sweat

eyes smiling

feet tiptoeing 

on damp wet grass

 

seem as though you’re about to take to the sky

a miracle

a little drunk.

 

we’ve lived past the age of miracles

we’ve grown old

like the lyric, you’re whispering:

we’re like poems

surpassing the vulgar laughter

the odd emails from strangers

on our backs the exhausting whippings 

 

they refused

the poem a miracle

a new life.

_____

 

tự dưng bạn hát giữa lúc đang đọc thơ

mọi người không ai kịp cảnh giác

bạn hát

như mơ

 

dường như chúng ta đã băng qua một khu vườn

rẽ trái vào hoàng hôn

trong khi lẽ ra chúng ta rẽ

phải vào buổi sáng

 

những con chim bắt đầu bay về

trong bài thơ cố nặn ra của bạn

cố hết sức lãng mạn, nhưng

hình như bạn đã chán

cả những con chim?

 

nhưng khi bạn hát

bạn đã hoá thân mình thành bài hát

mấy sợi tóc mai ướt mồ hôi

hai mắt mỉm cười

các ngón chân của bạn nhón lên trên cỏ

ướt

 

hình như bạn muốn bay

bạn muốn là phép lạ

bạn hơi say…

 

chúng ta đã qua tuổi tin vào phép lạ

chúng ta đã già

nhưng như lời bài hát, bạn đang thì thầm:

chúng ta như những bài thơ

đi qua trận cười khiếm nhã

những email xa lạ

những đòn thắt lưng mệt lả

 

người ta không chịu

cho bài thơ phép lạ

để hoá thân…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s