Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Prayers (17)

The excruciating pain beneath all their scars
The sudden massacre by blood thirsting terrorist
Even after their death
they continued in their oblivion
why am I still in pain

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Prayers

will never reach the deceased ears

 

The excruciating pain beneath all their scars

The sudden massacre by blood thirsting terrorist

Even after their death

they continued in their oblivion

why am I still in pain

 

Prayers flying into space

gone

 

The living

sharing their pain

_____

 

Lời kinh

không đến được tai những người quá cố

 

Họ đang quá đau đớn vì những vết thương

Trong cuộc thảm sát bất ngờ của những tên khủng bố khát máu

Đến nỗi khi đã chết rồi

họ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu

sao mình lại quá đau

 

Lời kinh bay vào không trung

mất hút

 

Người 

sống cũng đang đau

 

Nov 14 2015

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s