Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:19 – tonight, in dreams, none of us will be dreaming

to grasp such a notion
your heart
should tentatively listen
even though no one cares for your pity
even while you admire the wound asking
Whether it’s bleeding at all?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

tonight

in dreams, none of us will be dreaming

perhaps the young woman who’s rejected your love

wants to give you back your dignity

in wordless poems

 

it’s your departing gift 

in her freedom

 

to grasp such a notion

your heart

should tentatively listen

even though no one cares for your pity

even while you admire the wound asking 

Whether it’s bleeding at all?

 

what she wants to say

aren’t tears

it’s simply salty like salt

 

it’s a song about death

it’s a song about love

 

Why did you not note it in a poem

you can’t say

love, what about it

Hence you couldn’t open your mouth?

 

or are you waiting for death

on your last breath

your soul flying to your paradise

you will admit it then

like the fate of the late penitence of those like you.

 

like the fate of the late penitence of those

like the fate of the late penitence

like your fate.

_____ 

 

đêm nay

trong giấc mơ không ai mơ

có thể cô gái ấy không nói yêu bạn

nhưng muốn trả lại danh dự cho bạn

bằng những bài thơ không lời

 

nó là món quà cô ấy tặng cho bạn

khi cô ấy được tự do

 

để hiểu được điều này

trái tim của bạn bây giờ

hãy lắng nghe

dù không ai xin bạn thương xót

thậm chí khi nhìn ngắm vết thương

bạn có thấy chảy máu?những gì cô ấy muốn nói

không phải nước mắt

đơn giản là nó mặn như muối

 

đây không phải là một bài ca về cái chết

đây là một bài hát tình yêu

 

tại sao bạn không dám nói điều này trong một bài thơ

bạn không thể nói

tình yêu, nó là cái gì

mà bạn không dám nói?

 

hay chỉ khi bạn chết

sắp chết

linh hồn muốn bay lên thiên đường của bạn

mới chịu nhận ra

như số phận sám hối muộn màng của những người giống như bạn…

 

như số phận sám hối muộn màng của những người…

như số phận sám hối muộn màng…

như số phận bạn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s