Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:21 – flat on your back you looked at the sky

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm   flat on your back you looked at the sky not a single star there tonight like the illumination of gold? like her in yearning loose like the soft rain   with enough gaps for the letters in poetry flatten like gold sheets stamped with […]

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

flat on your back you looked at the sky

not a single star there tonight

like the illumination of gold?

like her in yearning

loose like the soft rain

 

with enough gaps for the letters in poetry

flatten like gold sheets

stamped with SJC

the youth paper reported as

black market.

 

too long

residing on the roof

they’re like the Sun

hence the people are fatten with gold to melting snow

soon to starve so who cares right.

 

better than the glory of training to be an up standing example

forever glorious

they step away lightly

their forehead and hair 

like a pair of our hands grasping at nothing

 

it’s the entrails of the people hung up because of the hair

the scanty beard

shivering like the 2 million people in 1945

starved to death by fascist Japanese

 

do we have the strength to ask:

do our fingers have enough strength to fiddle

with the old keyboard

rambling on about some poem

the dozens tons of gold, nothing but an echo

at auctions thereafter

 

starvation strength enough

in returning poetry

in another poem?

 

or do we simply fan out both our hands

like beggars staring at the sunlight

staring at them on the roof

worried they might slip and fall

 

to receive from them smiles from afar

falling 

gently

with pity.

_____

 

bạn nằm ngửa nhìn lên trời

không thấy ngôi sao nào đêm nay

giống như vàng đang tỏa sáng?

như em ngày nhớ

lỏng lẻo mưa mềm

 

thậm chí còn có đủ chỗ

cho các chữ cái của thơ được ép lại như vàng miếng

đóng dấu SJC

mà báo Thanh Niên đã nghi

là vàng lậu…

 

quá lâu

họ đã ở trên nóc một mái nhà

họ gần như là mặt trời

nên nhân dân rửng mỡ với vàng và sau đó chảy tan như tuyết

chắc sắp sửa rồi đói hết biết…

 

hơn cả sự vĩ đại của học tập và làm theo những tấm gương

cũng đời đời vĩ đại

họ bước đi nhẹ nhàng

mái tóc và vầng trán của họ như hai bàn tay

của chúng ta hàng ngày vái lạy vào không khí

 

đó là dạ dày của nhân dân bị treo lên bởi một mái tóc

và chòm râu thưa

nó run rẩy như 2 triệu người năm bốn lăm

bị phát-xít Nhật bỏ cho chết đói

 

và chúng ta có còn sức để hỏi:

các ngón tay của chúng ta còn đủ sức để chơi

vào bàn phím cũ

lải nhải một bài thơ

mà mấy chục tấn vàng chỉ là tiếng vọng

cho những lần đấu giá tiếp theo

 

cái đói có đủ mạnh

để mang lại thơ

một bài thơ nữa?

 

hay chúng ta sẽ xòe hai bàn tay

như ăn mày đứng nhìn nắng

nhìn họ trên mái nhà

cứ lo họ trượt chân té ngã

 

và nhận từ họ những nụ cười từ xa

rơi rơi

nhẹ nhàng

thương hại…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s