Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:23 – Poetry is not the clouds rolled up on the ceiling

it’s not the cold mist
in those girls eyes
like glass marbles

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry is not the clouds

rolled up on the ceiling.

 

 

it’s not the cold mist

in those girls eyes

like glass marbles

 

poetry note for us

what we’ve seen

 

a duck paddling in a gully

like the way we have our foot on the accelerator on the highway

the wind whipping

across

the foot of the sky.

 

the highland

suddenly

scented with wild daisies and fertilizer

 

thoughts of wild daisies and autumn

like her usual confusion

How come she can not understand poetry at all

Why poetry

talk about her so much?

 

it bothered her

& she wants it all to stop immediately.

_____

 

Thơ không phải là những đám mây

đã cuộn lại trên trần nhà…

 

nó không phải sương giá

trong đôi mắt của mấy đứa con gái

như hai viên bi ve thuỷ tinh

 

thơ viết cho chúng ta

những gì chúng ta nhìn thấy

 

một con vịt trôi lạch bạch trong mương

như chúng ta vẫn đạp ga trên đường cao tốc

gió lốc

nằm ngang

chân trời…

 

cao nguyên

đột nhiên

mùi cúc dại lẫn với mùi phân bón

 

những ý nghĩ về hoa cúc dại và mùa thu

như nàng vẫn hỏi

vì sao nàng không hiểu nhiều về thơ?

tại sao thơ

lại kể về nàng nhiều như vậy?

 

nàng áy náy

& câu chuyện về nàng xin chấm dứt ở đây…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 7:23 – Poetry is not the clouds rolled up on the ceiling”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s