Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:13 – The Moon

though you’ve never
failed
you provoke
as though, no one dislikes
it, as though the Sun
a blushing red
sacred

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the moon

 

hanging suspended a flower

gold, unexpected, the entire sky opening-up

to a poem

 

that night on, the stars were no longer idyllic

lack lustred, less charming

dreary

each monthly planting 2 times the light

though you saw the moon grew but once

to after slowly shrinks

before 

disappearing

 

you prefer to be lean

and, began to measure the three circumferences a couple

more time, until some were quite flustered, your mounts and crevices

exploding

you’re breaking

into two

 

though you’ve never 

failed

you provoke

as though, no one dislikes

it, as though the Sun

a blushing red

sacred

 

no one compares

the Sun with the moon

and you like flowers

you lightly blur out the light, as

you sway with a poem

in a breath from noon

till night

 

then you put on an áo dài in hues of reeds

wilting, and thought it

sometimes

now and then

tiny tiny

like the moon

you are the moon period

once

a month

_____

mặt trăng

 

treo lơ lửng một bông hoa

vàng, đột nhiên, cả bầu trời mở cửa

vào bài thơ

 

từ đêm ấy, các ngôi sao không còn lãng mạn

nó bị lu mờ, lời dụ dỗ

thành ảm đạm

mỗi tháng cây 2 lần ánh sáng

nhưng bạn thấy mặt trăng lớn lên chỉ 1 lần

sau đó teo dần

trước khi

biến mất

 

bạn thích mình mảnh mai

và, bắt đầu đo lại 3 vòng thêm vài

lần nữa, cho đến khi có kẻ mất kiểm soát, làm hẻm núi của bạn

bùng nổ

và bạn vỡ

đôi

 

mặc dù bạn chưa bao giờ

thất bại

bạn khơi gợi

gần như, không ai không thích

điều đó, như thể mặt trời

là màu đỏ

thiêng liêng

 

chẳng có ai lại so sánh

mặt trời với mặt trăng

và bạn thích hoa

nên bạn làm ánh sáng hơi mờ, và

bạn lung lay theo bài thơ

thở từ chiều

đến tối

 

sau đó bạn mặc chiếc áo dài màu cỏ

úa, và nghĩ rằng nó

thi thoảng

đôi khi

li ti

như thể mặt trăng

bạn là nguyệt

chỉ 1 lần

trong tháng

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s