Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the words you tried to note on the water

like a seed
Mother knows hid an eternity
your palms are overflowing with your sorcerous words
not everlasting
because you have no time left

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the words you tried to note on the water

now shattered into bubbles

 

the water shimmering with smiles

the place where you were born

framed and bathing in these bubbles are dreams

 

in the palm of your hand

Mother has noted word

kind of like immortality

 

Mother does not know that your life is but a moment.

 

like a seed

Mother knows hid an eternity

your palms are overflowing with your sorcerous words

not everlasting

because you have no time left

_____

 

những con chữ bạn từng cố viết lên mặt nước 

giờ vỡ thành bong bóng 

 

nước lấp loáng những nụ cười 

nơi bạn được sinh ra 

và tắm trong bóng dáng của những giấc mơ

 

lòng bàn tay của bạn 

mẹ còn kịp chép một chữ

kiểu như bất tử 

 

mẹ không biết đời bạn chỉ là một chốc lát 

 

nhưng một hạt giống 

mẹ biết chính là nơi ẩn núp vĩnh cửu

lòng bàn tay đầy những con chữ ma thuật của bạn 

không phải vĩnh hằng

vì bạn không còn thời gian

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s