Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:11 – What makes a good poem deserving of praise and awards?

poetry failed
poetry thus apologetic through the smoke
it is exhausted

we drown
and poetry will drown
remains is a sail
her rather thin revealing dress on an autumn day.

rather hot
the mounts and valleys
and poetry tried has he could
search elsewhere
for the sea

poetry
drove her inherently close to madness.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

What makes a good poem

deserving of praise and awards?

 

if everyone is asking this

Who will be the one with a reply?

 

How many stars are there in the sky?

How many people are dying from starvation?

How many babies turned in their mother’s womb tonight?

How many goldfish

swimming in folklore a bit out of reach?

 

How many soldiers returned from the dead?

How many children have gone to school forgetting to bring their pencils?

How many people do not believe in the book The Winning Side?

 

Do you relish in the study of history?

What was the cause of the Jasmine Revolution in Egypt?

Have you ever seen the terrified ghosts in the streets?

How could all these things come to an end?

 

Are you aware of all the question marks at the end of these sentences?

Or are you too busy with your head in the clouds 

eat then sleep?

Then print your giant face on the back of poetry books

in everyone’s face to buy them?

 

There’s not one curious person

who might? Who? Who? Who?

may reply with:

What makes a good poem deserving of praises and awards?

 

all loneliness turns into indiscretions

poetry will be the crowd in the end

 

poetry failed

poetry thus apologetic through the smoke

it is exhausted

 

we drown

and poetry will drown

remains is a sail

her rather thin revealing dress on an autumn day.

 

rather hot

the mounts and valleys

and poetry tried has he could 

search elsewhere

for the sea

 

poetry

drove her inherently closed to madness.

_____

 

Thế nào là bài thơ hay

để được khen thưởng?

 

ai cũng hỏi

thì ai trả lời?

 

có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời?

bao nhiêu người đang chết đói?

bao nhiêu bà mẹ đêm nay trở dạ?

bao nhiêu chú cá vàng

đang bơi trong cổ tích hơi xa?

 

bao nhiêu người lính trở về từ cõi chết?

bao nhiêu trẻ con đi học quên mang theo mẩu bút chì?

bao nhiêu người không tin vào quyển sách Bên Thắng Cuộc?

 

bạn có thích nghiên cứu lịch sử?

tại sao Cách mạng hoa Nhài xảy ra ở Ai-cập?

bạn đã nhìn thấy bóng ma sợ hãi trên đường phố?

làm thế nào tất cả những điều này kết thúc?

 

bạn có thấy dấu hỏi ở cuối mỗi câu này?

hay bạn cứ tha hồ mây bay

ăn xong chùi mép?

rồi in hình mình tổ bố lên bìa tập thơ

mang đi rao bán?

 

vẫn còn lại một người tò mò

không ai? ai? ai? ai?

sẽ phải trả lời:

bài thơ như thế nào thì mọi người khen thưởng?

 

bất cứ sự cô đơn nào cũng thành tội lỗi

cuối cùng thơ thành một đám đông

 

thơ thất bại

lời xin lỗi của thơ bằng khói

nó mệt mỏi

 

chúng ta chìm xuống

và thơ chìm xuồng

chỉ còn một cánh buồm

lấp ló áo em ngày thu hơi mỏng…

 

hơi nóng

khi núi đồi xuất hiện

và thơ cứ giả vờ căng mắt tìm

kiếm

một bờ biển

 

thơ

làm nàng muốn điên…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 7:11 – What makes a good poem deserving of praise and awards?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s