Categories
ART

Nguyễn Thị Phương Trâm | LVT

Lê Vĩnh Tài, Vietnamese poet

Lê Vĩnh Tài is a Vietnamese poet, businessman and medical doctor, born in 1966 in Buon Ma Thuot, Đắk Lắk Province, Vietnam. Graduated a medical doctor from the University of Y Dược Tây Nguyên, but gave it up to pursue his family business and poetry.

Awarded the literary and art medal in 2001, won the prize of the Vietnam Association of Literature and Arts in 2007 for Liên Tưởng, won the Chư Yang Sin award for the first time in 2009 for Vỡ Ra Mưa Ấm Chronicle. A member of The Vietnam Young Poetry Association (1994-1998)

Published works: Hoài niệm chiều mưa (1991), Hạt thóc và Hoa dại ( a collaboration with Uông Ngọc Dậu, 1993 ), Lục Bát Phượng Yêu ( a collaboration with Pham Doanh,1994 ), Và nỗi nhớ đã bắt đầu với gió ( 2004 ), Vỡ ra mưa ấm( trường ca, 2005 ), Liên tưởng (2006), Đêm và những khúc rời của Vũ (2008), Thơ hỏi thơ (2008).

Contributed to other publications: Tuyển 20 năm thơ Sông Hương (2003), Tuyển 50 năm thơ Văn nghệ Quân đội, Thơ Việt Nam, Tìm tòi và cách tân 1975-2005(2007)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s