Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:21 – Sometimes in the West Highlands the wind during the dry period pushes you to tears.

neither happy nor sad
it’s like a bell
you and the wind embracing each other
as the Cathedral opens up
in hymns.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Sometimes in the West Highlands the wind during the dry period

pushes you to tears.

 

neither happy nor sad

it’s like a bell

you and the wind embracing each other

as the Cathedral opens up

in hymns.

 

you find yourself suspended amidst it

even as the abyss is right at the edge of your life

 

the young woman fingers fanning out on the piano in the distant

as though she’s fanning them over a fire

like a crystal, you vibrate 

on the scent of her hair

as though from within an Eden deep in water

you missed a step

or two

 

the bar owner fixed you a drink

as soon as you sat down

with a battery-operated butterfly

Made in China

you’re madly preoccupied with it

thoughtlessly.

 

it’s chilly outside

and quiet

like a whale swimming around everyday blowing water

in resignation

 

poetry salvaged a corpse from the garden

like dead leaves

in autumn

It looks like it’s the corpse of a young blind woman

an old movie.

_____

 

Đôi khi cái gió của mùa khô Tây Nguyên

làm bạn muốn khóc.

 

cũng chẳng phải niềm vui hay nỗi đau

nó giống như một chiếc chuông

bạn và gió ôm lấy nhau

khi nhà thờ Chính Toà bắt đầu

tiếng hát…

 

bạn thấy mình lơ lửng ở giữa

mặc dù vực thẳm ở ngay mép cuộc đời bạn

 

cô gái đang xoè tay trên đàn piano phía xa kia

như xoè tay trên lửa

bạn run rẩy như pha lê

hương vị mái tóc cô gái

như từ một khu rừng chìm sâu dưới nước

bạn hụt bước

mấy lần

 

người chủ quán đã làm cho bạn một thức uống

khi bạn đến ngồi

với con bướm hai cánh vẫy bằng pin

của Trung Quốc

bạn mân mê như người điên

không biết nhớ…

 

trời giá lạnh bên ngoài

và sự im lặng

như một con cá voi bơi và phun nước mỗi ngày

trong sự cam chịu của chúng ta

 

thơ nhặt được một xác chết trong vườn

như xác lá

của mùa thu

giống như cô gái mù

một bộ phim đã cũ…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s