Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:33 – your name, I could hear.

I could hear your name in the groans
of lightning and thunder
everywhere
your name, your name, your name
a tirade of machine bullets
so here I’ve noted
something in the wind, the clouds
thereabout
a kind of reply

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Your name, I could hear.

in the tweets of a babbler

written in the clouds by somebody

resounding in the pebbles

under my feet

 

the whisperings of your name

like the bees

and traffic horns

they mock me each night

 

I could hear your name in the groans

of lightning and thunder

everywhere

your name, your name, your name

a tirade of machine bullets

so here I’ve noted

something in the wind, the clouds

thereabout

a kind of reply

 

in cursives

across the sky

in falling rain

tears

from your one and only 

to the one and only.

_____

tôi nghe tên của bạn

trong tiếng hót con chim khướu

ai viết lên giấy trắng đám mây

trong tiếng vang những hòn sỏi

dưới đôi chân này

 

tên của bạn

ám ảnh trong lớp vỏ cây

khi tôi bị lạc rừng

và lẻn về như cơn gió

lang thang trên đường về phố

 

tên của bạn đang thì thầm

như những con ong

và tiếng kêu của còi xe

trêu chọc tôi mỗi tối

 

tôi nghe tên của bạn trong tiếng rên

của sấm sét

ở khắp mọi nơi

tên của bạn, tên của bạn, tên của bạn

nghe như nã đạn

vì vậy tôi viết

một cái gì lên mây gió

đó

như câu trả lời

 

viết bằng chữ thảo

lên bầu trời

viết bằng mưa rơi

nước mắt

của một người chỉ với một

người thôi…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s