Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:38 – lost for words when you disappeared from Facebook

they stare
until they see
all the people looking for you, through
a mirror
in six broken
pieces
of a coffin.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

lost for words

when you disappeared from Facebook

 

there are those

who wants to eat you alive

 

the photographs you’re tagged

exploding, and 

its undercurrent

rhythm, turning the poems

into scars

 

someone said

you’re no longer a poet

you’ll find many of them

in the shadows, many

like shimmering diamonds

 

you’re no longer a poet

your dream, once

dripping, the shimmering

indignation of the questions

by those who thought 

you unfriend them

 

in a country full

of deadly sins

a ghost

looked into your eyes

asked you 

to blow 

smoke up

people’s ass

laughing

triumphant

 

they stare

until they see

all the people looking for you, through

a mirror

in six broken

pieces

of a coffin.

_____

 

nói không thành lời

khi facebook của bạn biến mất

 

có người

muốn ăn cả linh hồn của bạn

 

những hình ảnh bạn đã đánh dấu

có tiếng nổ, và

âm thanh bên dưới

nhịp điệu, câu thơ đã thành

các vết sẹo

 

có ai đó nói

bạn không còn là nhà thơ nữa rồi

bạn sẽ thấy nhiều người

bóng tối, nhiều người

lấp lánh viên kim cương

 

bạn không còn là nhà thơ nữa rồi

giấc mơ, một khi

chảy xuống, sự long lanh

của câu hỏi hóc búa mà

nhiều người tưởng bạn đã

unfriend họ

 

trên đất nước đầy

những tội lỗi chết người

một cái bóng ma

nhìn vào mắt bạn

chạm vào môi

một cái ống thổi

đu đủ

cười

nhe răng

chiến thắng

 

họ nhìn chằm chằm

cho đến khi họ thấy

mọi người tìm kiếm bạn, trong một tấm

gương

có sáu mảnh

vỡ

của một cái áo quan…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:38 – lost for words when you disappeared from Facebook”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s