Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:39 – the clouds give us each

a red leaf
it doesn’t fall leaving its branches
to spin, fly
higher and higher

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the clouds give us each 

a red leaf

it doesn’t fall leaving its branches 

to spin, fly

higher and higher

 

it looks down at the mountains

and the clouds

or junk at bargain stores

their owners carry the world 

on their shoulders

 

the clouds alone

wear clothes in grey

dotted

with black

 

until towards the end, the clouds are tired, cries

as for the earth, only a quarter of it floats 

while the remaining three quarters sinks

in tears

 

the day passes by oblivious

upon a patch of wet grass

we think only of the adventures

of the rain, refusing the invitation of all those 

who remained at the gathering

rushes

home.

 

because Mother is waiting

the insomniacs

they’re wandering around

asking:

only until we can rescue them?

 

it’s not just about

thousands of eyes watching, bleeding

from every vein

of their body

_____

mây cho mỗi chúng ta

lá đỏ

nó không phải rơi mà từ bỏ cành

để xoay, bay

cao hơn và cao hơn

 

nó nhìn xuống ngọn núi

và đám mây

hay các quầy hàng của các nàng hàng xén

các nàng đang gánh cả thế giới

trên vai

 

riêng đám mây

nó mặc áo màu xám

màu đen

lốm đốm

 

cho đến khi cuối cùng đám mây mệt mỏi và khóc

bản thân trái đất cũng chỉ nổi lên một phần tư còn lại

ba phần tư bị chìm

nước mắt

 

ngày đi ngang qua thơ dại

trên một vạt cỏ ướt

chúng ta chỉ nghĩ về cuộc phiêu lưu

của mưa, từ chối lời mời của mọi người

ở lại cuộc vui

để vội

vã ra về…

 

vì mẹ đang chờ đợi

những người mất ngủ

họ đang lang thang

và hỏi:

– đến khi chúng ta sẽ giải thoát họ?

 

không chỉ câu chuyện

hàng ngàn ánh mắt chảy máu

từ các tĩnh mạch

của cơ thể

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s