Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:19 – Poetry’s entire sleepless night poured into an empty cup of coffee.

when you relax your finger
the wind is the product of movement
it made the young woman cried
and the light
like a fire under the bed
each night she goes to sleep

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry’s entire sleepless night 

poured into an empty cup of coffee.

 

the blank page like a meadow

it lines up

so the moon can light up the pair of eyes

of a mask

on a young woman

in the absence of her husband

for a bit too long.

 

he had died young it seemed

hair scented with gunpowder.

 

when you relax your finger

The wind is the product of movement

it made the young woman cried

and the light

like a fire under the bed

each night she goes to sleep

 

don’t worry, she said to poetry

you can not inherit

sadness

 

like her blanket

like the window curtains

like the pillow, she uses to cover her face

like the lost nights.

 

poetry understood but said nothing

resigned to listened

to people talk and knew not

what to say.

 

they shout profanity

so suddenly

like poetry.

_____

 

Thơ đổ cả đêm dài thức trắng của mình

vào ly cà phê trống rỗng…

 

trang giấy như cánh đồng

nó kẻ dòng

cho mặt trăng toả ánh sáng đôi mắt

của mặt nạ

trên khuôn mặt cô gái

khi chồng vắng mặt

hơi lâu…

 

anh ấy hình như chết trẻ

tóc thơm khói súng…

 

khi bạn thả lỏng ngón tay

gió được tạo ra bởi sự chuyển động

làm cô gái khóc

và ánh sáng

như đám cháy dưới gầm giường

mỗi đêm cô đi ngủ

 

đừng lo lắng, cô ấy nói với thơ

bạn không thể thừa kế

nỗi buồn

 

như cái mền cô đắp

như tấm rèm phủ qua cửa sổ

như cái gối cô vẫn thường phủ lên mặt

như chuyến đi trong những đêm đã mất…

 

thơ biết và không nói

đang ngồi nghe

những người nói và không biết

phải nói gì…

 

nên đôi khi người ta hay văng tục

không đúng lúc

như thơ…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s