Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:8 – They say you shouldn’t suck your fingers, it’s not the same as gnawing bones in a broth.

Had it ever occurred to you
that your voice is more bitter than the sound of exploding artillery?
they’re staring
while you’re in some act of disappointment
like when you’re an acting accountant
carefully recalculating everything when you’re in a relationship.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

They say you shouldn’t suck your fingers,

it’s not the same as gnawing bones in a broth.

 

it is a Country

ask if you don’t understand

so they can explain it to you

 

don’t beg

it’s not the breast of a young woman

or a letter

you’re not a beggar

 

you will be judged

 

on the accumulation of what you say

you won’t be able to deny it

don’t think adding more rhythms 

means you can commit such

verbal crimes.

 

you still have a face

that’s pale and fat

 

yet all of a sudden, you want a kind face like a pussy cat

don’t go believing you can hide behind a God

even though to most this is unnecessary

since it’s a little bloodthirsty

 

Had it ever occurred to you

that your voice is more bitter than the sound of exploding artillery?

they’re staring

while you’re in some act of disappointment

like when you’re an acting accountant

carefully recalculating everything when you’re in a relationship.

 

you make people want to open their mouths

while they’re going crazy 

and hating artillery

 

no one wants to use their name

when they meet you

 

but children are still being born

into a world full of laughter

though we all know you’re allowed to liberally murder

if you’re left to starve.

_____

 

Người ta nhắc bạn không nên mút tay,

đó không phải lúc gặm tô xương xúp…

 

đó là Tổ Quốc

bạn chưa hiểu cần hỏi thêm

để người ta giải thích

 

bạn đừng xoè tay

không phải ngực của một cô gái

hay lá thư

bạn không phải ăn xin

 

bạn sẽ được phán xét

 

có một sự tích lũy những gì bạn đã nói

sau này bạn không thể chối

bạn đừng tưởng cứ gieo vần

là bạn có quyền giả vờ tần ngần

như vậy…

 

bạn vẫn phải có một khuôn mặt

nó có thể mập và trắng

 

đột nhiên, bạn muốn có khuôn mặt hiền lành như mèo

bạn đừng nghĩ mình có thể núp sau Thánh Thần

dù với mọi người điều này cũng không cần

vì nó hơi khát máu

 

bạn đã bao giờ nghĩ

tiếng nói của bạn chát chúa còn hơn tiếng súng?

người ta đang nhìn chằm chằm

dù bạn giả vờ đóng vai bất mãn

cũng như bạn đã làm kế toán

tính kỹ mọi thứ khi yêu…

 

bạn làm cho mọi người phải mở miệng

dù họ muốn điên

và ghét súng đạn

 

không ai muốn sử dụng tên của họ

khi gặp bạn

 

nhưng trẻ em vẫn được sinh ra

trái đất luôn đầy ắp tiếng cười

dù ai cũng biết bạn được tự do giết người

nếu như bạn bị đói…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s