Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:13 – Poetry likes to wander around in the cold.

the vernacular in songs
burned in ashes
like the way people burn their trash

and the smoke
like a thick fog
is nothing but a chill far away
the day poetry broke-up, the summer wept.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Poetry likes to wander around

in the cold.

 

the vernacular in songs

burned in ashes

like the way people burn their trash

 

and the smoke

like a thick fog

is nothing but a chill far away

the day poetry broke-up, the summer wept.

 

don’t ask poetry about separation

the night poetry was so drunk

nothing to do with yearning but poetry’s destruction

of a person.

 

as we all do, contribute to procreation

 

now poetry must work 

feed the offsprings, live

 

people find skeletons in their closets

poetry finds garbage instead

poetry gathers them to burn

the leaves in changing hues

piled in the corner of the yard and a patch of 

lonely sky in rising smoke.

 

people say poetry is always spinning between two ends of desire

they couldn’t point out so dire

that, it’s but a tool, a broomstick.

_____

 

Thơ hay lang thang

khi trời lạnh…

 

những bài hát của ngôn ngữ

đã cháy thành tro

như người ta đốt rác

 

và khói

cũng như sương mù

chỉ còn là cái lạnh từ xa

ngày thơ chia tay, mùa hè đã khóc…

 

bạn đừng hỏi thơ về chuyện chia tay

đêm ấy thơ say

không phải nỗi nhớ mà là thơ đã phá vỡ

một con người…

 

như chúng ta ai cũng từng sinh nở

 

bây giờ thơ đi làm thêm

để nuôi con và sống

 

ai quét nhà ra ma

thơ quét nhà ra rác

thơ gom lại và đốt

những đám lá đổi màu

cho góc sân và khoảng trời

lên khói bơ vơ…

 

nhiều người giả vờ nói thơ đang loay hoay ở hai đầu nỗi nhớ

họ không nỡ

nói thơ là một cây chổi quét nhà…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s