Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 7:15 – All the pointless efforts have changed poetry.

actor, lover
ôsin, beggar
city folks, farmers
prisoners
the endless national pride
charismatic gods.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

All the pointless efforts have changed poetry.

 

not because of your rejection

or competing acceptance.

 

poetry’s efforts trying to find itself again

within the last dying candle flame

 

Are you kidding poetry,

within a mere flame?

 

poetry’s soul if you want to be the witness

find the truth

Or may it be a game of the flesh and fake goods

 

The flesh?

Are you kidding poetry,

fake goods?

And you’re aware of this poetry?

 

poetry heard a young guy

swear under his breath in a dark corner

a sneer on poetry’s lips

poetry is more than aware of the price of an act

 

hence, poetry plays the victim

poetry like being cut

each morning poetry face the world

allow them to draw what they want:

 

actor, lover

ôsin, beggar

city folks, farmers

prisoners

the endless national pride

charismatic gods.

 

poetry hid, under a cover

more true than them

that is the genius of poetry

_____

 

Tất cả những nỗ lực nhằm làm thay đổi thơ…

 

không phải là bạn từ chối

hay tranh nhau nhận…

 

thơ nỗ lực học cách tìm lại bản thân

trong ánh sáng của ngọn nến cuối cùng đang tắt

 

thơ có đùa không

chỉ với một ngọn nến?

 

linh hồn của thơ nếu bạn muốn đứng ra làm chứng

tìm ra sự thật

hay chỉ là một trò chơi xác thịt và hàng giả

 

xác thịt?

thơ có đùa không

hàng giả?

thơ có biết không?

 

thơ nghe một anh chàng trẻ trung

chửi thầm trong góc tối

nụ cười mỉa mai trên môi của thơ

thơ biết có những chi phí cho sự giả vờ

 

vì vậy, thơ chơi trò chơi mảnh vỡ

thơ muốn đứt tay

mỗi buổi sáng thơ đưa gương mặt của thơ

cho người ta vẽ:

 

diễn viên, người yêu

ôsin, người ăn mày

nông dân, thị dân

các tội nhân

yêu nước muôn năm

các vị thần quyến rũ …

 

thơ núp dưới vỏ bọc

thật hơn cả họ

đó chính là thiên tài của thơ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s