Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | a lazy touch upon sleep (11)

or sleep more the longest sleep
on bare shoulders
an endless walk
the night lean in abundant dreams

By Đinh Trường Chinh , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

a lazy touch upon sleep

birdsongs via the next window

within closed eyes the spring

the paths lay waiting

 

a touched upon an afternoon nap

in the corner of a day

dreams of mountain wildflowers

awaiting endless a call

 

or sleep more the longest sleep

on bare shoulders

an endless walk 

the night lean in abundant dreams

 

~~~~~

 

vờ ngủ một giấc lười

tiếng chim bên cửa tới

nhắm mắt thấy mùa xuân

những con đường nằm đợi

 

vờ ngủ muộn giấc chiều

trong góc ngày quạnh hiu

mơ núi đồi hoa dại

chờ hoài một tiếng kêu

 

hay ngủ thêm giấc dài

chẳng gánh gì trên vai

cứ đi dù chẳng đến

đêm cứ gầy mộng sai

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Đinh Trường Chinh | a lazy touch upon sleep (11)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s