Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | This Morning (10)

this morning, I can only see
the bottom of my feet
spurning thorns
by wet eyes drifting.
the pigeons may never return
to the courtyard Notre Dame .

By Đinh Trường Chinh , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

This Morning (April 20, 2019)

 

winter is nurtured by a flame

a flame nurtured by a match in my pocket.

this morning

nothing remains but smoke,

thoughts laden

and the colours evident

shaken fearful fell .

 

this morning, I can only see

the bottom of my feet

spurning thorns

by wet eyes drifting.

the pigeons may never return

to the courtyard Notre Dame .

 

this morning .

stifled is the wind .

 

I shan’t ever accept

even in the next life

believe, even in prayers .

such a day consolable

beholding the kindness

that swallows all those congenial .

like those clouds

to be seen never again

the Seine will continue to flow past the bridge

like the Sun

overwhelming my thoughts splintered

a cold red hue

just that one time .

 

including this shadow 

dropped by the road

lacerated

had let those feet

trampled 

gone forever .

 

~~~~~

 

Sáng Nay

như mùa đông được nuôi bằng ánh lửa
ánh lửa được nuôi từ que diêm trong túi áo tôi.
sáng nay
tôi chỉ còn khói,
những ý nghĩ trĩu
và vết màu
run hoảng đổ .

sáng nay, tôi chỉ còn thấy
đáy bàn chân mình
mọc lên nhiều gai nhọn
những con mắt ướt trôi lướt qua.
bầy bồ câu chắc không về
trước sân nhà thờ Notre Dame .

sáng nay .
gió tắt thở .

tôi vẫn không tin
đến kiếp sau
không tin, cả lời cầu nguyện .
hãy bù nhau ngay những hôm nay
tri ân những ân cần
nuốt hết những người bạn .
như đám mây kia
không bao giờ thấy lại
giòng nước sông Seine vẫn chảy qua cầu
như mặt trời
loang vỡ trên ý nghĩ tôi
màu đỏ lạnh
chỉ một lần thôi .

cả chiếc bóng này
thả xuống mặt đường
trầy xướt
cho những bàn chân
dẫm lên
rồi vĩnh viễn ra đi .

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Đinh Trường Chinh | This Morning (10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s