Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:6 – the day you bring the poem home like a gift

I know what you will give me
hence I’m in halves, allow the one half
to dangle
since you’ve already crawled in
touching fiddling, it is the reason I believe
you allowed my existence

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the day you bring the poem home

like a gift

 

worth about two dollars

(more than forty-thousand dong)

after a long bloody fight

everything shredded to bits

the poem in a million pieces

 

you taught me that

we should reduce our intake of sadness

take another bite of happiness

don’t dwell 

fake it till you make it

 

afoot, I 

kicked it aside like a pile of rags

take back 

the joy

no matter how

ridiculous

 

a lesson to remember

in life, even with thoughts of indiscretions

correct?

 

I know what you will give me

hence I’m in halves, allow the one half

to dangle

since you’ve already crawled in

touching fiddling, it is the reason I believe

you allowed my existence

 

not because

the cracks on the moon are by your hand 

to then

raise 

the tides within our veins

for what?

 

that’s the reason why the wind

throw us around the entire night

blatantly

like

that.

_____

 

6ngày bạn mang bài thơ về nhà

như một món quà

 

giá hình như một hay hai đô-la

(nhiều hơn bốn chục ngàn)

sau một trận tan đàn

xẻ nghé, bài thơ

thành một triệu mảnh vỡ

 

điều bạn dạy cho tôi

là chúng ta bớt những miếng buồn

cắn thêm miếng vui

đừng ngậm ngùi

cứ làm sương cho sướng

 

dưới chân tôi, tôi đá

nó sang một bên như mớ giẻ

rách, và lấy lại

niềm vui

dù hơi

nham nhở

 

một bài học nhớ

đời, mặc dù, đó là suy nghĩ phạm tội

phải không?

 

tôi biết những gì bạn sẽ cho tôi

nên tôi tách đôi ra, để một nửa

của tôi đong đưa

vì bạn chui vào trong đó

máy mó, tôi nghĩ đó là lý do

bạn cho phép tôi tồn tại

 

chứ không

bạn tạo ra các đường nứt như mặt trăng

kẽ răng

rồi dâng

như thuỷ triều trong mạch máu

để làm gì?

 

đó là lý do tại sao gió

hất chúng ta ngã ngửa cả đêm

tênh hênh

như

vậy…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s