Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:10 – in the end in this narrow corner of this big wide world

the scars
you want to hide
them, you have a thousand hand
like Bodhisattva with a thousand eyes
you thought if you pray
then Guanyin will
take care of
the lies

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

in the end in this narrow corner

of this big wide world 

 

the poem

met again

deceit

laying face down on the bed

 

people say

you’re more beautiful than ever

they even promised

they will love you more

 

in one step

meet, like a bowl of phở, deceit

hot still, blow then eat

you can’t just lay there

face

down

 

you wake up

lay back 

a few minutes more

each time you utter  a word the poem

oozes

blood

 

the scars 

you want to hide

them, you have a thousand hand

like Bodhisattva with a thousand eyes

you thought if you pray

then Guanyin will 

take care of

the lies

 

day after day

your bedsheets

more and more

a mess

 

you do all you could

to stop yourself

from disappearing

 

they who 

knows nothing

knows nothing

they are the basement 

where you hide

avoid the bullets

escape harm

the charm

etcetera. 

_____

 

cuối cùng trong góc hẹp

của thế giới rộng lớn

 

bài thơ

gặp lại

sự lừa dối

nằm úp mặt xuống giường

 

có người nói

bạn đẹp, hơn bao giờ hết

thậm chí họ hứa

sẽ yêu bạn nhiều hơn

 

chỉ một bước

để gặp, sự lừa dối như tô phở

còn nóng, vừa ăn vừa thổi

nên bạn không thể cứ nằm

sấp

mãi

 

bạn thức dậy

kéo dài

vài phút

bạn nói những gì bài thơ cũng

chảy ra

như máu

 

vết thương

bạn muốn che giấu

chúng, bạn có ngàn tay

như quan âm ngàn mắt

bạn nghĩ mình cầu nguyện

và quan thế âm sẽ che chở

những lời nói

dối

 

ngày qua ngày

bạn làm

khăn trải giường nhàu nát

hơn

 

bạn làm tất cả

để tầm nhìn

không mất hút

 

những người

không biết gì

không biết gì

là hầm trú ẩn

cho bạn

tránh đạn

thoát nạn

lãng mạn

vân vân…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s