Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:8 – it’s comprehensible why you continue to stir poetry’s pot

you seem idealistic
but at the same like to overindulge
hence everyone has to chop more carrots
vitamin A is very good
your eyes may see the light

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

it’s incomprehensible why

you continue to stir poetry’s pot?

 

you take an entire ladle

of soup from the pot

worry

 

the poem said: you should just allow it to simmer

 

you hate it when the poem gets

mixed up between  “land” and “country.”

you laughed:

we shouldn’t abuse the word “citizens.”

otherwise, the poem is rather confounded

and lame

 

you put a variety of vegetables into the pot

when people add only a pinch of musing

damp and wet

 

you seem idealistic

but at the same like to overindulge

hence everyone has to chop more carrots

vitamin A is very good

your eyes may see the light

 

adding a variety of spices into the pot

means it will take you a long time

to tame

the taste of anger

stirred up on your stomach

and the skin on him

his stomach.

_____

 

không hiểu tại sao

bạn khuấy mạnh nồi soup của thơ?

 

bạn múc cả một muỗng

nước ở trong nồi

lo lắng

 

bài thơ nói: bạn chỉ cần để cho nước hơi sôi

 

bạn ghét khi bài thơ cứ

lẫn lộn “nước” và “đất nước”

bạn cười:

chúng ta đừng lạm dụng chữ “nhân dân”

vì như vậy bài thơ nghe hơi đần

và nhảm

 

bạn bỏ các loại rau vào nồi nước dùng

khi mọi người bỏ thêm chút trầm ngâm

ướt sũng

 

bạn có vẻ vừa lý tưởng

vừa thích sướng

nên mọi người xắt thêm cà-rốt

vitamin A rất tốt

cho bạn sáng mắt

 

các loại gia vị thêm vào trong nồi

nó sẽ làm bạn mất nhiều thời gian

để chế ngự

hương vị của sự giận dữ

quẫy trên bụng bạn

và da bụng của

chàng…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s