Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:14 – the poem doesn’t understand how

the nation hungry
in a lawless starvation
after the parties full and high on blood

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the poem doesn’t understand how

an employee of a bank could “defraud” nearly four thousand million dong

did she not care for her life

like the important men playing politics

where would she have the money to repay it?

 

the nation hungry

in a lawless starvation

after the parties full and high on blood

 

to soothe the hunger

can’t mean

we have to lick a hot wok

with blistered tongues

look at each other and cry

to in the end 

fall into

an endless

sleep

 

those who have tasted the saltiness of the past

of blood, they’re now in the wok

dumbfounded

no one

no one

who? No one

will take the responsibility

for a warehouse that could hold four thousand billion also

an empty warehouse

 

these are not just long nights

we have screamed and shout and went to sleep without the need for food

 

there are many nights like that 

the banquets at the restaurants

no rice just ceremonies

with bright banners

an execution surpassing

surpassing

like an old habit

the way she used to randomly shred bullets

 

she has covered

the terrible hellish starvation

with a depth impossible to know for sure

a demonic fight

we had fallen in

a hopeless love affair

waiting endlessly for a heartbreaking dream

with her

 

only because she 

she gosh

she’s the only one

_____

 

 

bài thơ không hiểu vì sao

một nhân viên ngân hàng có thể “lừa” đến bốn ngàn tỷ

chẳng lẽ nàng cũng thí

mạng cùi, như quý ông chơi trò trách nhiệm chính trị

chứ làm sao nàng có tiền đền?

 

đất nước lên cơn thèm ăn

trong cơn đói luật pháp

sau khi từng no say bữa tiệc máu

 

để xoa dịu cơn đói

chẳng lẽ chúng ta phải

liếm cái chảo nóng

sau khi lưỡi mình bị phỏng

nhìn nhau mếu máo

cuối cùng rơi vào

giấc ngủ

thiên thu

 

những người đã từng liếm vị mặn ngày xưa

của máu, bây giờ trên chảo nóng

ngơ ngác

không có ai

không có ai

ai? Không ai

chịu trách nhiệm

khi kho hàng thế chấp cho bốn ngàn tỳ cũng là kho

rỗng

 

nó không chỉ là đêm dài

chúng ta đã hò hét và đi ngủ không cần thức ăn

 

đã từng nhiều đêm như thế

những bữa tiệc tại nhà nàng

không có gạo mà chỉ toàn ngày lễ

với những băng-rôn rực rỡ

hoàn thành vượt mức

vượt vượt mức

như thói quen ngày xưa

nàng bắn đạn bừa bãi

 

nàng đã bao phủ

địa ngục khủng khiếp nạn đói

với độ sâu không thể thăm dò

trận đồ bát quái

mà chúng ta rơi vào

một tình yêu tuyệt vọng

ê mông và vỡ mộng

với nàng

 

chỉ vì nàng

nàng ôi

nàng là duy nhất

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s