Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | THE MOONFLOWER – HOA YÊN CƠ (122)

Today the forest ask for the return of fall
and it’s you I call
holding on endless
possessions mere still life
yellow flowers
Moonflowers have fallen there
my love where

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE MOONFLOWER

 

I’ll pick you a flower

won’t return the summers

the words flying gone forever 

me learning to speak

Vũ Dy is which mountain peak 

like sunlight is the Moonflower

so quietly

I love you.

 

Today the forest ask for the return of fall

and it’s you I call

holding on endless

possessions mere still life

yellow flowers

Moonflowers have fallen there

my love where

 

Let us wait for spring. 

The Moonflower blooms hence – the whole of your youth

an age of innocence

nights high a sip of wine

days abandoned

lover’s trysts – beginnings with fear

an obstinate heart

whistling without care

 

The poem I wrote for you

no need for it anymore

the summer’s gone, the winter full of yearning

The Moonflower cool passionate as breathing

left has the flowers and leaves

Where be the thorns?

 

*****

HOA YÊN CƠ

 

Loài hoa anh hái tặng em

mùa hạ chẳng còn quay lại

ngôn ngữ bay không về

bây giờ anh tập nói

ngọn núi nào Vũ Dy

hoa Yên Cơ như nắng

bây giờ anh im lặng

yêu em.

Hôm nay màu xanh gọi thu về

như anh gọi em

không bao giờ anh giữ được em đâu

anh chỉ còn bức tranh tĩnh vật

vẽ hoa vàng

Yên Cơ rơi đâu mất

rồi em

Thôi chùng mình chờ mùa xuân

hoa Yên Cơ nở suốt thời con gái

cái thời ta tuổi dại

đêm như hớp rượu say

và ngày không nhớ

những cuộc tình bắt đầu cùng lo sợ

trái tim cứ ngang tàng

và huýt sáo vu vơ

Bài thơ anh đã viết tặng em

bây giờ anh viết làm gì nữa

mùa hạ không về, còn mùa đông thương nhớ

Yên Cơ lạnh nồng nàn như thở

hoa lá hết rồi

gai nhọn về đâu?

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s