Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:20 – you received the congratulations

we move
like the colours mixing in a city at dusk
in efforts
without end
hence even the clouds pretend to be sad
and breathless

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you received the congratulations

like receiving a seasonal poem instead

of the wind

not a leaf to cover the face on Halloween

the wind will be a leaf that staggers

as though because of an injured foot

 

we should 

easily surpass

most things in our life

like having a bath

you don’t have to use that much water

 

we move

like the colours mixing in a city at dusk

in efforts

without end

hence even the clouds pretend to be sad

and breathless

 

we have

only enough time to rest with a sunburnt finger

and the truth as the blistering thoughts

 

we pretend

to have children 

with those 

who like to shut us up, choke us

to then invites us for a meal

 

and we’ll come to admit

the earth is not just three-quarters of tears

but also three-quarters of it are clouds

drifting, dropping cluster bombs on little boys

who knows not how to lie

 

the clouds

shall be disguised as hair or the beard of those

with greedy eyes

chastising us for not being Vietnamese

all we do is consume coffee but continue to demand national pride

_____

bạn nhận được lời chúc phúc

như nhận bài thơ lúc mùa thay gió

không phải chiếc lá che mặt trong lễ hội Halloween

gió sẽ làm chiếc lá có lúc hơi khập khiễng

như bị đau chân

 

chúng ta lẽ ra

đã dễ dàng vượt qua

nhiều điều trong đời sống

như khi tắm gội

không cần phải xả nhiều nước thải đến thế

 

chúng ta chuyển động

như thành phố pha màu lúc hoàng hôn của

các sự cố

không ngừng

làm những đám mây cũng giả vờ buồn

và nghẹn thở

 

chúng ta

chỉ có thời gian nghỉ ngơi với ngón tay bị sờn nắng

để sự thật là những suy nghĩ phồng rộp

 

chúng ta

giả vờ làm những đứa trẻ

với những kẻ

thích bịt miệng hay bóp cổ

rồi sau đó vẫy tay gọi chúng ta đi ăn

 

và chúng ta nhận ra

trái đất không chỉ ba phần tư nước mắt

mà ba phần tư đám mây

đang bay, thả bom chùm trên đầu các cậu bé

không biết nói dối

 

đám mây

sẽ hoá trang thành mái tóc hay hàm râu của những kẻ

với đôi mắt tham lam

mắng chúng ta không phải người Việt Nam

chỉ uống cà-phê mà cứ đòi yêu nước

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s