Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Return when the un-besieged verses (73)

Return when
the un-besieged written verses

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Return when

the un-besieged written verses

 

E.g. when the vernacular is screaming words of the horizon

we see clouds and its hidden sadness

that clumsy unfolding of wings

not soothing not a metaphor

 

The clouds the fading hues of a young woman

playful and at ease

she’s chatting laughing quietly

her skeleton is the wind

startled as she caught us noting her words

turning it into poetry for those who dream

after she’s already deep in the ground

 

Where she lay

her warmth pooled into tears

it worried about how she couldn’t breathe

but never lost hope

with the sky and the stars and the white clouds and the dreaming and the singing

 

An endless blue sky.

_____

 

Bao giờ trở lại
những câu thơ được viết ra không cần tra tấn

Ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời
ta thấy mây bay với nhiều u uẩn
cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy
không du du không ẩn dụ

Những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt
nhàn tản rong chơi
nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ
bộ xương của nàng là gió
và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng
làm bài thơ của kẻ mộng du
sau khi nàng đã bước sâu xuống đất

Nơi nàng nằm xuống
hơi ấm đã đọng thành nước mắt
nó lo nàng ngạt thở
nhưng nó không mất hy vọng
về bầu trời và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ và hát

Mây xanh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s