Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | DINING ROOM STILL LIFE AFTER SOME SHUFFLING – TĨNH VẬT PHÒNG ĂN SAU XÔ XÁT (4)

The vase didn’t fall

The glass didn’t break

by Sấu Mã, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The vase didn’t fall

The glass didn’t break

 

The apple didn’t roll-off 

Still drew a soft brown-red hue

 

Not a crack on the bowl

Lucent

 

The teapot’s spout unchipped and the set of six whole

Gravitating on the tray

 

The ambient pure

Shadows of vague green foliage awash the white wall

 

“Art or Politic”

Draw whatever. 

_____

Bình hoa không đổ

Kính không vỡ

 

Quả táo chẳng lăn đi đâu 

Vẫn hắt một vầng đỏ nâu dịu dàng

 

Vành bát không chút mẻ

Sáng bóng

 

Ấm không sứt vòi chén nguyên sáu chiếc 

Xúm xít trong khay

 

Không khí trong vắt

Tường trắng bóng lá xanh mờ

 

Art or Politics

Vẽ gì chả được.

 

11/5/2016

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s