Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | Son by the day you’ve grown (28)

Even though I’m acquainted with such lies
no ripe golden harvest
but such fabrications are the source of my strength
so we could cross
this desolate, devastating land.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Son by the day you’ve grown

upon this sickly 

devastating land

a deceitful land of lies

threats and retribution

your father’s arms spindly like neem branches stripped of leaves

couldn’t shield you from the deadly wind 

 

We’ve arrived at the lake

the erect boulders

and the ferns sprouting from the aged old brown bruises of time

I talk of a magical life

about a shade of blue that isn’t great

about a love that is stronger than death

the kind of seeds you may carry

inside your magical Doremon satchel

upon your chest

ready for the next season

a wasteland of endless blue 

 

Even though I’m acquainted with such lies

no ripe golden harvest

but such fabrications are the source of my strength

so we could cross

this desolate, devastating land.

 

~~~~~

 

Con lớn từng ngày

trên xứ xanh xao

bạo tàn

xứ sở của những lời nói dối

của những lời hăm dọa

tay ba gầy như cành sầu đông rụng lá

không che nổi gió độc cho con

 

Chúng ta đến bên hồ

đá dựng

và những cây dương xỉ mọc trong vết thâm nâu thời gian

ba nói về sự sống diệu kỳ

về màu xanh bất tuyệt

về tình yêu mạnh hơn cái chết

để làm hạt giống cho con

trong chiếc túi Doremon thần kỳ

trước ngực

đợi mùa sau

sa mạc biếc xanh

 

Ba dù biết những lời gian dối ấy

không vàng lúa trên nương

nhưng ba cần sức mạnh của những điều bịa đặt

để mình đi

qua xứ sở hoang tàn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s