Categories
POETRY/THƠ

Thanh Tâm Tuyền | EASTER (2)

I desire to kill myself
an eternal murderer
I pathetically screamed my name
thanh tâm tuyền
strangling myself to death
allowing rebirth

By Thanh Tâm Tuyền, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm (January 2020)

EASTER

Thanh Tâm Tuyền

 

I’m on the verge of tears as on the verge of vomiting

on the road

in bright sunlight

I called my name to dampen the yearning

thanh tâm tuyền

dusk shattered into church bells

I plead for a quiet place to kneel

for the child of my soul

afraid of a vicious dog

a starving dog void of colour

 

I’m on the verge of death as on the verge of sleep

I’m here on the riverbank

the water dark deep inviting

I shouted my name to dampen the anger

thanh tâm tuyền

night fell in err a whisper

oh child in the red scarf

a wolf

a stray wolf

 

I desire to kill myself

an eternal murderer

I pathetically screamed my name

thanh tâm tuyền

strangling myself to death

allowing rebirth

 

in each string of continual life

murder to humanity unforgivable

kneels the executioner

at the hour of rebirth

 

the shouts are prayers

the waiting centuries

 

I desire life as I desire death

each heaving interfering breath

chest burning

I call out gently

“em”(my love)

open your heart

my soul now reborn a child

pure as once were the truth 

________

PHỤC SINH

 

tôi buồn khóc như buồn nôn

ngoài phố

nắng thủy tinh

tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ

thanh tâm tuyền

buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường

tôi xin một chỗ quỳ thầm kín

cho đứa nhỏ linh hồn

sợ chó dữ

con chó đói không màu

 

tôi buồn chết như buồn ngủ

dù tôi đang đứng trên bờ sông

nước đen sâu thao thức

tôi hét tên tôi cho nguôi giận

thanh tâm tuyền

đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi

em bé quàng khăn đỏ ơi

này một con chó sói

thứ chó sói lang thang

 

tôi thèm giết tôi

loài sát nhân muôn đời

tôi gào tên tôi thảm thiết

thanh tâm tuyền

bóp cổ tôi chết gục

để tôi được phục sinh

 

từng chuỗi cuộc đời tiếp nối

nhân loại không tha thứ tội giết người

bọn đao phủ quỳ gối

giờ phục sinh

 

tiếng kêu là kinh cầu

những thế kỷ chờ đợi

 

tôi thèm sống như thèm chết

giữa hơi thở giao thoa

ngực cháy lửa

tôi gọi khẽ

em

hãy mở cửa trái tim

tâm hồn anh vừa sống lại thành trẻ thơ

trong sạch như một lần sự thật

 

* nguồn : Thanh Tâm Tuyền . Tôi Không Còn Cô Độc . Người Việt xuất bản , in tại nhà in Hợp Lực , xong ngày 15-10-1956 .

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s