Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:10 – upon this old and worn out planet flattened are all that is hard like a shattered shard of glass

hence, during such a grim time
this land is like you
bled as the Sun heads for town

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

upon this old and worn out planet flattened

are all that is hard like a shattered shard

of glass

 

hence, during such a grim time

this land is like you

bled as the Sun heads for town

 

without breath

without the wind, we move slowly

to reserve our strength

 

hope

leaves behind a shiver

thus we’re off balance

as though grazed by a bullet

 

we’re one nation

right

for decades, manufacturers aspired to

educate us

before any doubt may ever surface

the protential murder

fathers first then their sons

ready to risk it all or ready to spill blood

 

we cut along 

the annamite range

back and forth

a million people or possibly a lot more

 

we’re barefoot

across the shattered glass

the last decades as temple guards or working at the mill

where all over the streets

cursed together with the wind 

with an empty stomach

 

the dreams of nirvana

with faith

and the loudspeakers

everything

gone

 

our children will not recognise us

we’ve lost our accents

 

we are now

an armada squatting

jumping

and swimming

out of a water

closet, wiping the bum of blue despair

still at sea with feverish malaria 

 

like when we search for

oil

the various things

we drill may hurt

our mother.

___

 

trên trái đất đã cũ mòn và bằng phẳng

mọi thứ khó khăn như mảnh thủy tinh

vỡ

 

do đó, vào thời điểm hơi nghiệt

ngã, vùng đất này giống như bạn

bị chảy máu khi mặt trời tiến vào thành phố

 

không có hơi thở

không có gió, nên mọi người di chuyển với tốc độ

chậm, để tiết kiệm sức lực của họ

 

hy vọng

để lại sự run rẩy

làm chúng ta khập khiễng

như đạn bắn sượt da

 

chúng ta là một quốc gia

trong những thập kỷ, giấc mơ của nhà sản xuất

cho chúng ta học những điều

trước khi bị nghi ngờ

năng lực giết nhau

lớp cha trước lớp con sau

sẵn sàng đổ liều hay đổ máu

 

chúng ta xẻ dọc

trường sơn

đi ngược và đi xuôi

những triệu người hay có thể nhiều hơn thế

 

chúng ta

dẫm chân trần qua thủy tinh vỡ

những thập kỷ làm ông từ canh đền hay giữ cưa

chúng ta nghênh ngang trên phố

với một ma thuật cùng cơn gió

và bụng đói

 

giấc mơ thiên đường

với đức tin

và các cái loa

tất cả

đã biến mất

 

con cái của chúng ta không nhìn ra chúng ta

chúng ta bị mất dấu

 

chúng ta bây giờ

một hạm đội ngồi xổm

nhảy

và bơi

ra khỏi cái chuồng

xí, chùi đít tuyệt vọng màu xanh

trận sốt rét vẫn còn trên biển

 

như lúc chúng ta đi tìm

mỏ dầu

nhiều thứ

khoan thủng và làm đau

mẹ của chúng ta…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:10 – upon this old and worn out planet flattened are all that is hard like a shattered shard of glass”

This is powerful words and thoughts shared my friend.
“we’re barefoot
across the shattered glass
the last decades as temple guards or working at the mill
where all over the streets
cursed together with the wind
with an empty stomach”
The above lines. You make the reader feel and understand the place and the struggle. Thank you.

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s