Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:11 – lie on your back when you read poetry

like the scattered fallen trees
after a flood

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

lie on your back

when you read poetry

 

like the scattered fallen trees 

after a flood

 

here the wind is off balanced

a village with tree shadows oozing brown

an overwhelming fragrance

not like overflowing

wastewater

 

the poem is so long that she couldn’t remember it

the city moving again

after the rain

the drain water colouring the sunset 

of an artist cum poet

an electrical dam cum bearing

overflowing cum a shattered shoreline

 

her breath

may it be like

dusk

may it be like

the moon

thus hence it’s 

a little short

 

thus when she pains

the light falls 

through

her head

 

it’s not like the Sun

or

like those who

cry, as they plant flowers

on a grave

 

it’s like 

the “chim” in our pants

flying 

further than you think

 

like the two nights

the breath 

of the artist cum poet

the intellectual cum swearing

payment cum unwrapping a bun.

_____nằm ngửa

đọc các bài thơ

 

như cây đổ ngổn ngang

sau lũ

 

ở đây gió khập khiễng

ngôi làng có bóng cây chảy ra màu nâu

mệt mỏi mùi thơm

không như nước thải

chảy tràn

 

bài thơ quá dài làm nàng không nhớ

chuyển động của thành phố

sau mưa

màu của nước cống pha lên bảng màu hoàng hôn của

chàng họa sĩ kiêm nhà thơ

thủy điện kiêm sự cố

tràn đập kiêm vỡ bờ

 

hơi thở của nàng

như thế nào

là hoàng hôn

như thế nào

là mặt trăng

và như vậy nó

hơi thấp

 

vì vậy khi nàng đau

là ánh sáng đổ

qua

đầu

 

nó không như mặt trời

hoặc

như người ta

khóc, đang trồng hoa

trên mộ

 

nó như

chim trong quần

bay xa

nhiều hơn nữa

 

như hai đêm

hơi thở

của họa sĩ kiêm nhà thơ

trí thức kiêm chửi thề

trả tiền kiêm bóc bánh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s