Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:15 – I’ve lost a lifetime consuming scrap

if I want to fly with you
all I need to do is vibrate
since in my pant pocket is the mobile
with your promise:
I’ll message you when I’m done.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I’ve lost a lifetime 

consuming scrap

 

I’m flying 

short-sighted, around an Eden

sad and derelict

 

You’ve escaped

hence you’ve hung me 

upside down

so I may look at you from below

lifting up

 

because I’m

no longer in sync with you

so much so at any given moment stop

to demand food

 

at the moment you’re weaving a cover

retreating

into a place

no one could penetrate

you’re sighing

 

within a week, you would swell up

and burst

you realised that

fresh blood

will ooze like flower petals

brilliant parting lips

my feet will then take-off

flying

as you have flown

without an engine stabilizer

or the aid of a pilot

 

if I want to fly with you

all I need to do is vibrate

since in my pant pocket is the mobile

with your promise:

I’ll message you when I’m done.

_____

 

tôi đã mất một nửa cuộc đời

chỉ để ăn phế liệu

 

tôi bay trong trạng thái

cận thị, quanh một khu vườn

buồn và cũ

 

bạn đã thoát

vì thế bạn đã treo tôi

lộn ngược

để nhìn bạn từ phía dưới

vén lên

 

bởi vì tôi

không còn cùng bạn di chuyển

thậm chí cứ tùy ý dừng lại

đòi ăn

 

bây giờ bạn đang dệt một vỏ bọc

rút lui

vào nơi

không ai có thể vào

bạn thở phào

 

trong vòng vài tuần, bạn sẽ sưng lên

và vỡ

bạn biết

máu tươi

sẽ bơm qua như cánh hoa đang hé đôi môi

rực rỡ

tôi sẽ nhấc hai chân của tôi

và bay

như bạn đã bay

không cân động cơ

hay phi công hỗ trợ

 

nếu tôi bay với bạn một lần nữa

tôi chỉ phải rung lên thôi

vì trong túi quần tôi

vẫn có chiếc điện thoại mà bạn đã hứa:

khi nào xong em sẽ nhắn tin..

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:15 – I’ve lost a lifetime consuming scrap”

LVT is a medical doctor, he has the head of a scientist and the heart of a poet, this might help you see his poetry in a different light. There are many layers of meaning in his poetry. E.G. in this poem, he literally paints her moods due to her menstruation cycle, to him she is beautiful still, but thoughtless when she’s in such a state. I have these insights only of my many translations and research of his poetry over two years, even though I’ve only started blogging since May to help with the frustration of the pandemic. It is beyond my wish that his poetry would have reached anyone. So again, I thank you.

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s